One Quality Standard

Jedinstven standard kvaliteta

Naša misija je da omogućimo da 7 milijardi ljudi dobije pristup lekovima visokog kvaliteta. Ali, pristup je više od punjenja polica u apotekama.

Sve je u pokretanju politike kvaliteta i zalaganju za nju. Politike koja poboljšava pristup lečenju. Politike koja promoviše jedinstven globalni standard kvaliteta za sve lekove.


Zašto toliko insistiramo na politici?
Jer verujemo da treba srušiti barijere koje onemogućavaju da ljudi širom sveta kojima su lekovi potrebni dobiju pristup lečenju bezbednim, delotvornim i pristupačnim lekovima.

Politika koju podržavamo

Promovisanje istog standarda kvaliteta
U okviru zakonodavstva SAD, uključujući Zakon o inovacijama i bezbednosti Uprave za hranu i lekove i Izmene i dopune o naknadama za korisnike generičkih lekova, proširuje se globalni uticaj Uprave za hranu i lekove i obezbeđuju se redovna kontrola i visoki standardi kvaliteta u svim proizvodnim postrojenjima koja snabdevaju farmaceutsko tržište SAD.
Povećanje upotrebe generičkih lekova
U SAD je, zahvaljujući upotrebi generičkih lekova, ušteđeno više od 1,2 biliona dolara u periodu od 2003 do 2012. godine. U zemljama u kojima je potrošnja niska, edukujemo vlade o ulozi koju generički lekovi imaju u obezbeđivanju pristupačne zdravstvene zaštite i pristupa lekovima.
Pokretanje pristupa biološki sličnim lekovima
Biološki slični lekovi (biosimilari) generički su ekvivalenti bioloških lekova – skupih lekova za bolesti poput multiple skleroze, reumatoidnog artritisa, dijabetesa i kancera. Promovišemo efikasne načine za odobravanje biološki sličnih lekova putem kojih se omogućava međusobna zamenljivost, maksimalno olakšava pristup pacijenta pristupačnijim, visokokvalitetnim biološkim lekovima i smanjuju troškovi zdravstvene zaštite.
Podizanje svesti o anafilaksi
Alergija na hranu je najčešći uzrok anafilakse, alergijske reakcije opasne po život koja zahteva hitan tretman adrenalinom. Približno jedno od 13 dece u SAD pati od alergije na određenu vrstu hrane. Zalažemo se za politiku koja olakšava pristup špricevima za samostalno ubrizgavanje adrenalina u institucijama poput škola.
Zaustavljanje HIV-a/side
Približno 34 miliona ljudi u zemljama u razvoju zaraženo je HIV-om, virusom koji izaziva sidu. Potreba za lečenjem postoji kod dvadeset osam miliona. Terapiju dobija manje od četvrtine njih. Zalažemo se za usmeravanje finansijskih sredstava ka proverenim metodama lečenja i prevencije.
Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.