Zaglavlje za generičke lekove kompanije Mylan

Zašto generički lekovi?

U kompaniji Mylan primenjujemo jedinstven globalni standard kvaliteta na sve što radimo.

Zato što ne postoji ništa generičko kada je reč o našim standardima. Naši interni timovi vrše stalnu kontrolu svih proizvoda, od početka do kraja. Bez obzira na to u kom delu sveta su oni proizvedeni. 

Zašto tako visoki standardi? Zato što istinski brinemo o ljudima kojima ćemo pomoći lekovima koje pravimo. I verujemo da treba da se zalažemo da dobijemo poverenje lekara, farmaceuta, ostalih zdravstvenih radnika i pacijenata – svakodnevno. Zbog toga kažemo: "Our Mylan Is Your Mylan" - "Naš Mylan je Vaš Mylan".
 

Prvi generički lek koji smo napravili je bio Penicilin G, 1966. godine. Od tada, kompanija Mylan primenjuje jedinstven globalni standard kvaliteta u svim svojim postrojenjima i na sve svoje linije proizvodnje, nezavisno od tržišta.

Kako pravimo generičke lekove u kompaniji Mylan

 • Praćenje lekova

  Napredni sistemi za praćenje

  Iako se to ne zahteva, kompanija Mylan koristi najmodernije sisteme za praćenje koji mogu da izvrše automatsku procenu proizvoda i da ga odbace ukoliko ne zadovoljava specifikacije. Ova napredna tehnologija se koristi za automatsko uklanjanje neispravnog proizvoda sa proizvodnih linija ili linija za pakovanje.
 • Standardi vezani za lekove

  Jedinstven globalni standard kvaliteta

  Bilo da se radi o leku za milione pacijenata ili za malobrojne, naši prioriteti su da zadovoljimo ili prevaziđemo industrijske standarde. Naši timovi vrše stalnu kontrolu proizvoda kako bi osigurali kvalitet i integritet istih, od početka do kraja, i kako bi ih kontinuirano unapređivali u cilju postizanja optimalnog kvaliteta i konzistentnosti. Jer, poverenje prevazilazi globalne standarde kvaliteta. Sve se svodi na brigu o ljudima kojima ćemo pomoći onime što radimo.
 • Falsifikovani lekovi

  Zaštita od nedostataka

  Kvalitet počinje sa prvim korakom. U kompaniji Mylan koristimo utvrđene postupke testiranja i verifikacije kako bismo u svojim lekovima osigurali odgovarajuće aktivne supstance.
 • Potvrda čistoće i jačine leka

  Potvrda čistoće i jačine leka

  U kompaniji Mylan garantujemo za navedenu jačinu, čistoću i oslobađanje leka do datuma isteka roka upotrebe tako što testiramo stabilnost svojih proizvoda u određenim intervalima.

 • Obećanje revizorima Dobre proizvođačke prakse

  Obećanje farmaceutima

  Kupci računaju na vaš savet. To je jedan od razloga zbog kojih kompanija Mylan primenjuje jedinstven globalni standard kvaliteta u svim svojim postrojenjima i na sve svoje linije proizvoda, nezavisno od tržišta.
 • Zahtevi USP (Unique selling proposition, Jedinstveni prodajni predlog)

  Obećanje lekarima

  Kako biste bili sigurni da svojim pacijentima dajete lekove najvišeg kvaliteta, kompanija Mylan koristi napredne sisteme za testiranje i praćenje kojima se garantuje da proizvod ispunjava zadate kriterijume koji su usklađeni sa zahtevima utvrđenim od strane svetskih organizacija za postavljanje standarda.
Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.