Poslovanje

Portfoliom koji je vodeći u farmaceutskoj industriji i koji se stalno širi podržavamo svoju posvećenost tome da omogućimo da 7 milijardi ljudi dobije pristup lekovima visokog kvaliteta. Mi nismo samo vodeća svetska kompanija za proizvodnju generičkih farmaceutskih proizvoda i lekova za lečenje specifičnih bolesti, već takođe i jedan od najvećih proizvođača aktivnih supstanci za farmaceutske proizvode (API).

Generički lekovi

Naši generički lekovi obuhvataju različite terapijske oblasti, oblike doziranja i sisteme za primenu leka osmišljene tako da pomognu pacijentima
Lekovi koji se izdaju na recept

Lekovi koji se izdaju na recept

Razvijamo, proizvodimo i prodajemo lekove koji se izdaju na recept kako bismo pomogli pacijentima i lekarima u lečenju respiratornih bolesti, ozbiljnih alergijskih reakcija i psihijatrijskih poremećaja.
Aktivne farmaceutske supstance

Aktivne farmaceutske supstance

Aktivne farmaceutske supstance Proizvodimo API – supstance odgovorne za terapijske efekte leka – za mnoge terapijske oblasti uključujući antiretrovirusne lekove za terapiju HIV-a/side.


Kanali

Kanali

Kako omogućavamo da 7 milijardi ljudi dobije pristup našim proizvodima? Putem kanala – dragocenih partnerstava sa lekarima i vladama, maloprodajama, veleprodajama i institucionalnim klijentima.
Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.