Aktivne farmaceutske supstance

Aktivne farmaceutske supstance

Kompanija Mylan nudi jedan od najvećih portfolia aktivnih farmaceutskih supstanci (API) – supstanci odgovornih za terapijske efekte različitih lekova – u više od 80 zemalja.

Kvalitet počinje sa prvim korakom. U kompaniji Mylan koristimo utvrđene postupke testiranja i verifikacije kako bismo u svojim lekovima osigurali odgovarajuće aktivne supstance. 


Zahvaljujući direktnom pristupu API, kompanija Mylan je jedna od samo dve kompanije za generičke lekove na globalnom nivou koja poseduje sveobuhvatni, vertikalno integrisan lanac snabdevanja i ovaj pristup nam pomaže da održimo detaljan uvid u različita tržišta i terapijske segmente. 

Takođe, mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača API za generičke antiretrovirusne lekove (ARV) za terapiju HIV-a/side, kao i antibakterijskih lekova, agenasa koji deluju na centralni nervni sistem.

Proizvodnja API

Uz svoju posvećenost kvalitetu, najmodernijim postrojenjima za proizvodnju API, regulatornim akreditacijama na globalnom nivou, jakim sistemom proizvodnje i razvoja i kapacitetima za brzo uvođenje proizvoda na tržište, kompanija Mylan je idealan API partner.
Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.