Zaposlenje u kompaniji Mylan
Zaposlenje
Zaposlenje kojim se dotiču životi 7 milijardi ljudi.

Mnogo više od radnog mesta

Pridružite nam se u našoj misiji da omogućimo da 7 milijardi ljudi dobije pristup lekovima visokog kvaliteta. Postoje ogromne mogućnosti u svim aspektima našeg poslovanja, uključujući: administraciju, poslovni razvoj, usklađenost, komunikacije, finansije, ljudske resurse, informatičke tehnologije, marketing, prodaju itd.
 • Kvalitet

  U okviru sektora za obezbeđenje kvaliteta, možete da radite u odeljenju opšte uprave, odeljenju sistema ili odeljenju za usklađenost. Svako od odeljenja je odgovorno za obezbeđivanje bezbednosti i delotvornosti svih lekova kompanije Mylan, kao i toga da oni zadovoljavaju potrebe naših korisnika. Svi članovi tima za obezbeđenje kvaliteta poseduju strast za detalje. U stvari, naš tim za obezbeđenje kvaliteta je pomogao razvoju sistema kontrole kvaliteta koji prevazilazi zahteve Uprave za hranu i lekove i usklađen je sa Dobrom proizvođačkom praksom (GMP) uspostavljenom od strane Evropske komisije.
 • Lanac snabdevanja

  Na kraju svakog lanca snabdevanja nalazi se 7 milijardi ljudi koji zavise od nas po pitanju lekova visokog kvaliteta. U okviru sektora koji se bavi lancem snabdevanja, zaposleni su odgovorni za koordinaciju komunikacije, eliminisanje blokada, obezbeđivanje transparentnosti i optimizaciju efikasnosti između kompanije Mylan i njenih dobavljača, preprodavaca i potrošača. Odgovaranje na ove izazove znači da kompanija Mylan stalno isporučuje pravu količinu proizvoda svojim potrošačima.
 • Pitanja vezana za nauku

  Rad na tome da se omogući da 7 milijardi ljudi dobije lekove visokog kvaliteta prvenstveni je cilj zaposlenih u sektoru za pitanja vezana za nauku. Ovde imate mogućnost da radite sa članovima tima za istraživanje i razvoj, marketing, usklađenost, pravna pitanja, bezbednost proizvoda i razvoj tržišta, u cilju implementacije strategija kojima se podržava naša misija i obezbeđuje da naša kompanija ostane snažna i jaka.
 • Medicinska pitanja

  U okviru sektora za medicinska pitanja, postavljaćete pitanja poput: „Šta ako?” i „Šta je sledeće?”, dok pomažete u pokretanju rasta i inovacija u oblasti biološki sličnih lekova, proizvoda za terapiju respiratornih bolesti, lekova za lečenje specifičnih bolesti i generičkih lekova. Bilo da vaše sposobnosti leže u kliničkom istraživanju, kliničkim operacijama, bezbednosti proizvoda, upravljanju rizikom, farmakovigilanci, upravljanju publikacijama, upravljanju informacijama ili podršci proizvodima i komercijalizaciji, bićete sastavni deo našeg tima.
 • Proizvodnja

  Pridruživanje sektoru za proizvodnju znači stalno pronalaženje načina za poboljšanje naših proizvoda. Bilo da radite na optimizaciji proizvodnog centra u okviru odeljenja za strategije, predvodite svakodnevni posao u okviru odeljenja za operacije ili da radite u oblastima racionalizacije razvoja, upravljanja kapitalom i kapacitetima, inženjeringa, izvrsnosti proizvodnog procesa ili zaštite zdravlja i bezbednosti na radnom mestu, Vaš cilj je isti: povećanje efikasnosti, smanjenje troškova, postavljanje i prevazilaženje standarda kvaliteta i snabdevanje potrošača lekovima visokog kvaliteta.
Loading the player...

Mogućnosti zaposlenja

Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.