Generički proizvodi

Pitate se koji je prvi generički lek koji smo napravili? To je bio Penicilin G 1966. godine. Od tada, Mylanova paleta generičkih lekova je porasla na više od 1200 u Evropi. Bez obzira na to gde su lekovi razvijeni, proizvedeni ili upakovani, u Mylanu smo navikli da se striktno držimo visokih standarda kvaliteta.

 • Darob mite
 • Olicard
 • Pregabalin Mylan Pharma
 • Tenofovir disoproxil Mylan

Kako pravimo generičke lekove u Mylanu

 1. 0

  Napredni sistemi za praćenje kvaliteta

  Iako oni nisu zahtevani, u Mylanu koristimo najmodernije sisteme za praćenje koji automatski procenjuju i odbacuju proizvod koji ne zadovoljava odgovarajuće kriterijume. Ova napredna tehnologija se koristi u cilju automatskog eliminisanja neispravnih proizvoda iz proizvodnog ciklusa.

 2. 0

  Naša posvećenost kvalitetu

  Bez obzira na to da li se radi o leku koji je namenjen milionima ili samo manjoj grupi korisnika, naši prioriteti su uvek da odgovorimo ili prevaziđemo propisane standarde. Naši timovi sprovode detaljne preglede kako bi osigurali kvalitet i integritet proizvoda, od početka do kraja proizvodnog ciklusa, kao i konstantno poboljšavali sopstvene standarde kvaliteta. Prioritet za nas je briga o ljudima, kojima pomažemo onim što radimo.

 3. 0

  Zaštita od oštećenja

  Kvalitet počinje na samom početku. Mylan koristi afirmisane metode ispitivanja i provere, kako bi osigurao stabilnost aktivne susptance koja se koristi u našim lekovima.

 4. 0

  Dokaz čistoće i efikasnosti

  Mylan obezbeđuje efikasnost proizvoda, njegovu čistoću i oslobađanje leka iz farmaceutskog oblika sve do dana isteka roka upotrebe leka, sprovođenjem ispitivanja stabilnosti naših proizvoda u odgovarajućim vremenskim intervalima i uslovima.

 5. 0

  Obećanje farmaceutima

  Pacijenti računaju na vaš savet. Ovo je glavni razlog što Mylan postavlja jedan globalni standard kvaliteta koji važi za sve naše proizvodne pogone i proizvode, bez obzira na tržište.

 6. 0

  Obećanje doktorima

  Kako bismo obezbedili vašim pacijentima lekove najvišeg kvaliteta, mi u Mylanu koristimo napredne metode ispitivanja i kontrole u cilju potvrde da odgovarajući proizvod zadovoljava sve propise uspostavljene od strane odgovarajućih regulatornih tela širom sveta.