Proizvodi kompanije Mylan

Proizvodi

U nastavku možete preuzeti dokument u PDF formatu, koji sadrži abecedni spisak lekova i vakcina koji su u prometu u Srbiji.


Ukoliko imate opšta pitanja, kontaktirajte nas putem elektronske pošte, na adresu office.rs@mylan.com


Dodatne informacije o lekovima - www.alims.gov.rs  Pretraživanje humanih lekova. Ukoliko imate pitanja vezana za medicinu i/ili primenu  nekog od naših proizvoda, obratite se Odeljenju za medicinske informacije pozivom na broj +381 11 441 22 13 ili pošaljite elektronsku poruku na adresu office.rs@mylan.com

 

Ovde možete pruzeti spisak lekova i vakcina koji su u prometu u Srbiji

Poslednji put izmenjeno  12.10.2018.